FIKK

Jednym z bardziej palących tematów ostatnich lat jest problem starzejącego się społeczeństwa. Dotyczy on większości państw wysokorozwiniętych, w tym szczególnie krajów europejskich. Zmiana struktury społecznej powoduje, że obecnie bardzo poszukiwani są ludzie wykonujący zawody medyczne. W szczególności dotyczy to średniego personelu medycznego, który zatrudniany jest w zakładach opiekuńczych, zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej itd. zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Coraz częściej wykwalifikowana pomoc medyczna poszukiwana jest równie przez rodziny, w których żyj osoby starsze lub niepełnosprawne.

Obecnie przygotowaliśmy bezpłatną ofertę dla osób dorosłych, które zamierzają w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce pracować w zawodzie opiekuna medycznego. O pracę w tym zawodzie starać się mogą osoby, które ukończyły co najmniej szkołę średnią, przy czym świadectwo dojrzałości nie jest wymagane.
       

Strona główna | Regulamin | Polityka Prywatności | Copyrights © GRUPA FIKK