FIKK

Praca w zawodzie opiekun medyczny wymaga zdania egzaminu państwowego w zakresie kwalifikacji świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (K1).

Do egzaminu może zostać dopuszczona osoba, która ukończyła roczną szkołę policealną kształcącą w zawodzie opiekun medyczny, bądź ukończyła kurs kwalifikacyjny w tym zakresie.

Nasza bezpłatna oferta dotyczy możliwości udziału w obu formach kształcenia (do wyboru)

Osoba kończąca jedną z ww. form kształcenia będzie potrafiła:

 • rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości
 • wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • popularyzować zachowania prozdrowotne
 • dokumentować wykonane zabiegi higieniczne
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Możliwe miejsca praktyk:
oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej itd.
       

Strona główna | Regulamin | Polityka Prywatności | Copyrights © GRUPA FIKK