FIKK

Niniejsze oświadczenie o poufności stanowi według zasad zachowania prywatności, integralną część serwisu, którego właścicielem jest Fundacja "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne.

Fundacja zapewnia odwiedzających stronę internetową, o ochronie danych osobowych, które jest świadczone zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami prawa polskiego, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.- zwana dalej "Ustawą")

Fundacja podjęła wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i dane użytkownika nie zostaną ujawnione osobom trzecim, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje o odwiedzających, zbierane za pomocą serwisu są przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem. Zarządzanie wszelkimi danymi osobowymi odbywa się w sposób odpowiedzialny.

Fundacja w pełni respektuje prawo do prywatności i nie wykorzystuje danych osobowych bez zgody użytkownika. Serwis wykorzystuje programy z ang. cookies, które pozwalają na przeglądanie użytkownikowi w przeglądarce internetowej i przechowywanie informacji o stronach, które odwiedził. Podczas wizyty użytkownika w serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Użytkownik ma możliwość blokady opcji cookies, ale blokując tę opcję użytkownik może być pozbawiony sprawnego działania serwisu.

Użytkownikowi przysługuje wgląd do danych, możliwość swobodnego ich poprawiania oraz możliwość całkowitego usunięcia danych użytkownika. W tym celu prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@zawodymedyczne.pl informacji zatytułowanej "Usunięcie danych osobowych" oraz w treści podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Dane zostaną usunięte w ciągu 5 dni roboczych.
       


Strona główna | Regulamin | Polityka Prywatności | Copyrights © GRUPA FIKK